ASP.NET MVC ile Web Programlama

ASP.NET MVC ile Web Programlama

ASP.NET MVC ile Web Programlama

ASP.NET MVC ile Web Programlama

Tarih:
06.08.2016
Süre:
40 Saat
Gün:
Cumartesi-Pazar
Yer: 
Uslu Akademi
Saat:
09:00-13:00
Ücret:
Sorunuz ₺
Ön koşul: Temel C# bilgisi

ASP.NET MVC ile Web Programlama Hakkında

Bu eğitimde ASP.NET MVC ile web uygulama geliştirme sıfırdan ileri seviyeye kadar anlatılmaktadır. MVC Framework mimarisi detaylı olarak anlatılmakta, kullanım senaryoları örneklendirilmekte ve MVC Framework’un genişletilmesi ve özelleştirilmesi gibi konular detaylı olarak incelenmektedir.
.NET Platformunun en önemli proje geliştirme araçlarından biri olan ASP.NET için yeni bir geliştirme modeli olarak MVC Framework Microsoft tarafından yayınlandıktan sonra artık web uygulama geliştirmede defacto standart olmuştur. MVC Framework adından da anlaşılacağı üzere 1970’li yıllardan beri bilinen en temel tasarım kalıbı olan Model View Controller mimarisi esas alınarak tasarlanmıştır. Model katmanı veriyi, View katmanı arayüzleri, Controller katmanı ise bir takım UI mantıklarını içeren katman olarak bilinir. ASP.NET MVC Framework ASP.NET Web Form tabanlı uygulama geliştirme yaklaşımına alternatif geliştirme modeli olarak sunulsa da artık günümüzde Webform mantığı kullanılmamaktadır. Her iki modelin de farklı avantajları bulunmaktadır. Ancak MVC Framework’teki ilgilerin ayrımı (seperation of concerns) daha ön planda ve daha doğaldır. Bu yüzden daha esnek ve daha yönetilebilir web uygulaması geliştirmek oldukça kolaydır. Üstelik sağladığı birçok arayüzle MVC Framework rahatlıkla genişleyebilmektedir.

ASP.NET MVC ile Web Programlama İçeriği

Web Uygulama Geliştirmeye Giriş

 • Web Uygulaması Nedir?
 • Bir Web Uygulamasının Anatomisi
 • HTTP Protokolü ve Çalışma Prensibi
 • HTTP Temel Yapıtaşı Response ve Request

ASP.NET Geliştirme Modeli

 • NET Yapısının Genel Mimarisi
 • NET ve IIS Entegrasyonu
 • NET Uygulama Mimarisi
 • NET MVC Uygulama Döngüsü (Lifecycle)
 • MVC Uygulamasının Host Edilmesi

ASP.NET Application Lifecycle ve MVC İlişkisi

 • HttpApplication Kavramı
 • HttpModule Kavramı ve RoutingModule
 • HttpHandler Kavramı, MVCHttpHandler ve Çalışma Prensibi
 • MVC ile Merhaba Dünya Uygulaması

MVC Framework’e Giriş

 • Neden MVC?
 • MVC Framework’un Ana Bileşenleri
 • İsimlendirme Kuralları
 • MVC Framework Çalışma Mimarisi
 • MVC Pipeline
 • MVC Proje Şablonu (Bundle Kavramı ve Dosya Yapısı)

Temel Web Nesnelerinin Anlaşılması

 • Session Kavramı ve Yönetimi
 • Application ve Global.asax Kavramı
 • Cookie ile Çalışmak
 • Session Nesnelerinin Saklanması

Razor Sözdimi ve Temelleri

 • ASPX Standart Sözdizimi
 • Razor Sözdizimi ve Yazım Kuralları
 • View ve Kod Arasındaki İletişim
Model Kavramının İncelenmesi
 • NET MVC ile Veri Uygulaması Geliştirme
 • Model Kavramı nedir?
 • EF ve Model Binding
 • Entity Altyapısının İstemci ile Entegrasyonu
 • NET Scaffolding

Controller Kavramının İncelenmesi

 • Action Kavramı ve Controller Sınıfı
 • Controller Action Invoker Mekanizması (Action Mapping)
 • Model Binding
 • ActionResult ile Farklı Rendering Mekanizması (View, JSon, String vs..)
 • Action Filtreleri

View Katmanının İnelenmesi

 • ViewData, TempData Nesneleri
 • ViewPage ve Type Safe ViewPage
 • Partial View
 • URL ve Kontrol Üretme Sınıfları
 • View ile Controller Arasındaki Diğer Veri Taşıma Yöntemleri
 • Özel View Şablonu Geliştirme
 • Farklı View Motorları ile Çalışma
 • View Üzerinde Javascript Kullanımı

Route ve URL Mapping Altyapısının İncelenmesi

 • Route / Controller Eşleştirme Algoritması
 • Outbound Route Matching Algoritması
 • Özel Route Değişkenleri
 • Route Constraint Kavramı

Web Uygulamalarında İleri Uygulamalar

 • NET Caching Uygulamaları
 • Dağıtık Session Yönetimi
 • NET MVC Uygulamalarının Güvenliği
 • NET MVC Uygulamalarında Hata Yönetimi
 • NET MVC Ajax Uygulamaları
 • CAPTCHA Uygulaması
 • Localization ve Trace İşlemleri

WebAPI Uygulamaları

 • REST Servis Nedir?
 • WebAPI Altyapısı ve Mimarisi
 • PUT, DELETE ve Diğer Post Yöntemleri
 • APIController ve Response Yönetimi
 • WebAPI Route ve Action Kavramı
 • WebAPI ve Client Uygulamaları (API Call)
 • OData Mimarisi

MVC Framework’un Genişletilmesi

 • Özel Route Constraint Tanımlama
 • Özel Route Handler Tanımlama
 • Özel View Engine Tanımlama
 • Özel Filtreler Tanımlama
 • Özel Model Binder Nesneleri
 • Özel Action Selector Tanımı
 • Özel Controller Seçici Sınıf Geliştirme

Önemli Notlar

 • Program ücretlerine KDV dâhil değildir.
 • Genel katılıma açık programların açılması için yeterli kontenjanın sağlanması gerekmektedir.
 • Kontenjan sağlanamadığı durumlarda Uslu Akademi programı açmama hakkını saklı tutar.
 • Uslu Akademi, duyurulmuş programların tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programa kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.

Dersler