Ionic Uygulama Geliştirme Eğitimi

Ionic Uygulama Geliştirme Eğitimi

Ionic Uygulama Geliştirme Eğitimi

IONIC Mobil Uygulama Eğitiminin İçeriği

 1. Giriş ve Kurulum
  Giriş
  Ionic Kurlumu
  Setup Environment Ayarları.
 2. Başlarken
  Yeni Bir Ionic Uygulaması oluşturmak.
  İlk Uygulamamız.
  Ionic Proje Yapısı
 3. Ionic Komponentleri
  Ionic Liste Öğeleri.
  Menüler.
  Slider
  Tab'lar
  Kard Yapısı
  Icon'lar
  Form Elemanları, Buttonlar, Checkbox'lar, Input elementleri...
  Grid Yapısı
  Dİğer Komponenentler ve yardımcılar.
 4.  Navigasyon
  Temel Sayfa Navigasyonları.
  Root Elemanından yönlendirme.
  Pushing.
  Removing view.
 5. Thema
  Tema'ya Giriş.
  SASS.
 6. Yükleyiciler, Modal'lar ve Popoverler
  Yükleyici (Loading).
  Modal Kutucukları.
  Popoverler.
  Alert.
  Toasts.
 7. Hareketler Olaylar(Gestures Events)
  Gestures(Hareketler)
  Events(Olaylar).
 8. Storage(Depolama)
  Ionic Storage
  Ionic SQLite Storage
 9.  Ionic Native
  Device Information(Cihaz Bilgisi)
  Kamera.
  Http
  In App Browser.
  Android Permissions.
  Flashlight.
 10. Deployment
  Cli and Ionic lab overview(Cli ve Ionic laboratuvarlarına genel bakış)
  Creating build for Android & IOS(Android ve IOS için Çıktı oluşturma)
  Running and emulating the application(Uygulamayı emulatörde çalıştırma)