.NET ve MS SQL ile Web Uygulaması Geliştirme

.NET ve MS SQL ile Web Uygulaması Geliştirme

.NET ve MS SQL ile Web Uygulaması Geliştirme

.NET ve MS SQL ile Web Uygulaması Geliştirme

Tarih:
Sorunuz
Süre:
80 Saat
Gün:
Hafta içi Tam Gün
Yer: 
Uslu Akademi
Saat:
09:00 - 16:00
Ücret:
Sorunuz  ₺
Ön koşul: Yok

 

Eğitim Hakkında

.NET ve MS SQL ile Web Uygulaması Geliştirme Programı C# dilinin de temel ve ileri düzey konularını ele alıyor. Profesyonel ASP.NET geliştiricisi yetiştirmeyi hedefleyen program  ASP.NET programında profesyonel bir şekilde C# ile ASP.NET programcısı yetiştirilecektir.

Nesne yönelimli programlama teknikleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. ASP.NET akademi programı, C# programlama dili üzerine kurulmuştur. C# dili anlatıldıktan sonra temel veri tabanı işlemleri yapabilmek için temel SQL bilgisi verilecek ve ardından ADO.NET ve ASP.NET  anlatılacaktır. Programın en önemli noktalarından birisi de AJAX tabanlı web uygulamaları geliştirebilmek için Microsoft tarafından geliştirilen Asp.Net Ajax 4.0'ında program kapsamında oluşudur. Pro ASP.NET, C#  Akademi ve ASP.NET  Akademi programlarının birleşmesinden oluşmuştur. Her iki programa da katılmak isteyenler ve web tabanlı uygulama geliştirmek isteyenlerinde katılabildiği bir programdır. Pro ASP.NET programının amacı ASP.NET Uygulamaları geliştirme aşamasına geçmeden önce C# dilinin temel ve ileri kavramlarının ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerekir.

.NET ve MS SQL ile Web Uygulaması Geliştirme Eğitiminin İçeriği

 • .NET nedir?
 • .NET Kavramları: CLR,CTS,JIT
 • IL Dili Ve .NET Çalışma Modeli
 • Temel Veri Türleri Ve Bellek Alanları
 • Object Sınıfı Ve "Herşey Bir Nesnedir" Paradigması
 • Tür Dönüşümü
 • Referans Ve Değer Türleri Arasındaki Dönüşüm
 • Boxing ve Unboxing
 • Tostring() Metodu Ve Convert Sınıfı
 • Operatörler
 • If Ve Switch Deyimleri
 • Döngü Yapıları
 • Diziler
 • Matris Dizileri ve Düzensiz Diziler
 • Array Sınıfı
 • Metotlar
 • Değer Ve Referans Parametreleri
 • Ref Ve Out Anahtar Sözcükleri
 • Metotların Aşırı Yüklenmesi Ve Imza Kavramı
 • Sınıf Bildirimi Ve Nesne Tanımlama
 • Özellikler, İndeksleyiciler, Yapılar, Numaralandırmalar
 • İsim Alanı
 • Tarih Ve Zaman İşlemleri (Datetime Ve Datediff)
 • Temel I/O İşlemlerine Giriş, Dosya Ve Klasör Işlemleri
 • Dosya Yazma Ve Okuma İşlemleri
 • Düzenli İfadeler (Regex)
 • Nesne Yönelimli Programlama Ve Nesne Modeli
 • Sınıf Kütüphanesi Oluşturma
 • Kalıtım (Inheritance)
 • Erişim Belirleyiciler (Public,Private...)
 • Temel Ve Türeyen Sınıflar
 • İsim Saklama Ve Overriding
 • Çok Biçimlilik (Polimorfizm)
 • Sanal Metotlar Ve Sınıflar
 • Özet Ve Sealed Sınıflar Overloading Ve Overriding
 • Arazüler
 • Tasarım Deseni (Design Pattern) Kavramı
 • Basit Tasarım Desenleri
 • Singleton Tasarım Deseni
 • Abstract Factory Tasarım Desenleri, İstisnai Durum Yönetimi
 • Temsilciler (Delegates)
 • Olaylar
 • Yansıma (Reflection) Kavramı
 • Çalışma Zamanı Metot Çağrımı
 • Assembly Kavramı
 • Type Sınıfı
 • Nitelikler
 • Koleksiyon Tabanlı Nesneler
 • Genel Türler (Generics)
 • Iterators
 • Anonim Metotlar (Anonymous Methods)
 • Kısmi Türler (Partial Types)
 • C# 4.0 Yenilikleri
 • LINQ ve LINQ to SQL
 • NET Web Formlarına Giriş, Form Ve Querystring
 • Page Eventleri ve Code-Behind vs Code-Beside
 • Session, Application Ve Form Elemanları
 • CSS Stilleri Ve ASP.NET Theme Altyapısı
 • Postback, Cookie Ve Viewstate Kavramları
 • Web Sayfalarında Trace Işlemleri
 • Validator Nesnelerinin Kullanımı
 • User Kontrol Geliştirmek, Masterpage Kavramı
 • NET Ile ADO.NET Ve XML İşlemleri, Databinding Kavramı Ve Datagrid
 • State Yönetimi
 • Web Sayfalarında Önbellekleme Yöntemleri (Caching)
 • NET 'Te Güvenlik
 • Custom Control Geliştirme, ASP.NET Ile Javascript Kullanma
 • NET Sayfalarında Grafik İşlemleri (GDI +)
 • HttpHandlers ve HttpModules Kavramlar
 • Wizard Ve Site Navigation Kavramları
 • SQL 2008 ve T-SQL
 • İlişkisel Veri Tabanı Modeli
 • NET Kütüphanesi
 • NET Nesne Modeli
 • Veri tabanlarına Erişim
 • OleDbCommand ve OlaDbDataReader
 • Bağlantısız Veri Erişimi Ve Dataset Modeli
 • Web Servisleri
 • Crystal Report
 • Net Ajax 4.0

Önemli Notlar

Program ücretlerine KDV dâhil değildir.

Genel katılıma açık programların açılması için yeterli kontenjanın sağlanması gerekmektedir.

Kontenjan sağlanamadığı durumlarda Uslu Akademi programı açmama hakkını saklı tutar.

Uslu Akademi, duyurulmuş programların tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programa kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.