Unity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi
Öne Çıkan

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi Amaçı Oyun Programlama ve Tasarımı eğitiminin amacı, kendi başına oyun projeleri üreten ve Oyun tasarımı ve yazımının bütün aşamalarını bilen, yöneten ve bu aşamalarda çalışan, sonuç odaklı iş yapan nitelikli oyun geliştiriciler yetiştirmek ve katılımcıların uluslararası arenada rahatça iş bulabilmelerini sağlamaktır. Günümüzde Oyun Endüstrisi oldukça büyük bir sanayi halini almıştır hatta milyar dolarlardan bahsedilmektedir, bu açıdan bakıldığında bu alanda yetişen bireylerin kendi oyunlarını geliştirmeleri ve hatta ilerde kendi oyun şirketlerini açmaları ile Türkiye’ye de büyük maddi ve manevi anlamda büyük katkı sağlamış olacaklardır.

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi Kullanılan Yazılımlar

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimlerimiz de Visual Studio 2015 Community Edition ve Unity3D Oyun Motoru Kullanılmaktadır.

NELER KAZANILACAK

Bu Eğitimi alan öğrencilerimiz,  Türkiye içerisinde katma değerli iş yapabilecek duruma geleceklerdir, hepsinden önemlisi hem kendilerine hem de ilerde yanlarında çalışacak olan bireylere iş verebilecek duruma gelebileceklerdir. Böyle bir durumda Türkiye’yi yazılım ve Oyun Programlama alanlarında dünya çapında söz sahibi yapabilecektir. Bilgisayar ve yazılım okuryazarlığının ilkokul seviyesine indirgendiğini düşünürsek diğer devletlerin bu alana verdikleri önemi daha iyi anlayabiliriz.

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi: Giriş

***Mobil Oyun Projesine Genel Bakış
***Unity Oyun Projesini oluşturma
***Unity Oyun Motoru arabirimini keşfetme, inceleme
***Sahne ve gezinmeyi özelleştirme
***Oyun model ve materyallerini Unity’e aktarma
***Nesne Dönüşümleri
***Oyun Haritasını Oluşturmak (Creating Base Level)
***Oyun Haritası için 3B Odalar Oluşturmak
***Karakter(Player) Kontrolleri oluşturmak(Kodlamak)
***Sahne Işıkları(Lighting) ile ÇalışmakUnity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi
***Oluşturduğumuz Oyun Haritasına Materyaller eklemek
***Oyun Haritamızı Detaylandırmak
***Paketleri İçeriye Almak
***Collider’ları Oluşturmak
***Ateş Etme: Parçacık efektleri oluşturmak
***Ses Dosyalarını Eklemek ve Ambians oluşturmak
***Unity Basit Animasyonlar yapmak
***Oyunda Fizik Oluşturmak
***Mobil Cihaz tıklama
***Oyun Haritasında Texture Giydirme
***Hiyerarşik Organizasyon
***Kapıların Açılıp Kapanması için Animasyon oluşturma
***Kapıların Açılıp kapanması için Collider’ları kullanma ve Triggerleri aktif etme(C# ile )
***Yeni Script Oluşturma ve Özel Değişkenler Ekleme
***ONGUI ve GUI Box Fonksiyonlar ile Sağlık bilgilerini Ekrana Yazdırma
***OnTriggerStay Fonksiyonu ile sağlık bilgilerini silme
***Player’in Vurulduğunu İF Şartı ile kontrol etmek
***TAG’ları Kullanarak Grupları Ve Nesneleri Kontrol Etmek
***DeltaTime Kullanarak Player Sağlık bilgilerini Kontrol etmek
***Kendi FLOAT Değişkenlerimizi tanımlamak ve yuvarlama hatalarını Gidermek
***Kendi Değişkenlerimiz Tanımlama ve Player Sağlık oranlarını Atama
***Player Sağlığı Sıfırlandığında, Player için Özel Ölüm Fonksiyonu oluşturma
***Farklı Oyun Haritaları Yükleme
***Oyunu Yayınlama

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi: Kodlamaya Giriş

**Mobil Oyun Projesine Giriş
**Proje ile İlgili Temel Bilgileri Öğrenme
**Değişkenler Oluşturma ve Düzenleme
**Operatörlerle Çalışmak
**Karşılaştırma ve Mantık Operatörleri ile çalışmak
**İf Koşul ifadeleri ile Mantıksal Durumlar Oluşturmak
**Switch Koşul ifadesini oluşturmak
**Özel Fonksiyonlar oluşturmak
**Döngülerle Çalışmak
**Dizilerle Çalışmak
**Temel Yürüme Kodlama
**Kodlama ile Yürüme ve Hareketleri daha iyi hale Getirmek
**Kodlama ile Zıplama Hareketi Yapma
**Kodlama ile Zıplama Hareketlerini İyileştirme
**Kodlama Zıplama Hareketini Bitirme
**Gelişmiş Yürüme Teori
**Gelişmiş Yürüme Kodlama
**Yer çekimini Oluşturma,
**Player için Temel Animasyonları Oluşturma

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi: Nesnelerle Haberleşme

Bildirim Fonksiyonu ile Data Gönderme

Diğer Değişkenler ile Bildirimler Yapma/Gönderme

Bildirim Merkezini ve Diğer Metotları Ne zaman Kullanmalı

Genel Haberleşme Metotlarına Göz atma ve Kısıtlamalar

Aynı Nesne ile Component’ten Component’te Bildirimler

Inspectör Kullanarak Diğer Nesneler ile Haberleşme

Çalışma Anında Component ve Nesneleri Bulma

SendMessageUpWards ve BroadcastMessage ile Collision’lar ile Haberleşme

Bildirim Merkezi ve Publish Subscribe Design Pattern

Bildirimler Gönderme Ve Alma(Sending and Receiving Notification)

Birden Çok Script dosyaları ile Bildirimleri Alma

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi: Player Fonksiyonları

Player Yürüme Hareketlerini Oluşturma

Player Kamerasını Ayarlamak

Silahları Fonsiyonel yapmak

Saldırı Tüfeğini Oluşturmak

Pompalı Tüfeği Yapmak

Player İçin Hasar Kontrolünü yapmak

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi: GUI Fonksiyonları

Cephane Grafik Arabirimini Kodlamak

Zamanlayıcıyı Kodlamak

Sağlık Çubuğunu Kodlamak

Sağlık Çubuğunu Playere Eklemek

Düşman Öldürme Sayacını Kodlamak

Temel Mobil Joystic Düğmeleri Düzenlemeleri

Jostick Düğmelerini Kodlamak ve Çalışır Hale Getirmek

Josytick Yukarı ve Aşağı Durumlarını Eklemek

Silah Nişancı(Crosshair) Grafiklerini Kodlamak

Ateş Etme Düğmesini Oluşturmak/Kodlamak

Cephane Yükleme Düğmesini Oluşturmak/Kodlamak

Silahları Değiştirme (Kodlama İle )

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme: Bilgileri Kaydetme Ve Oyuncu Puan/Skorları

Yükseklik Ofsetini Ekleme ve İsimleri Listelemek

Class Organizasyonları ve diziler

Skorları Grafiğin üzerinde Doğru bir şekilde göstermek

Oyun Bilgilerini PlayerPrefs ile Kaydetme

Oluşturduğumuz Arayüzü PlayerPrefs Dataları ile Test Etmek

PlayerPref bilgilerini Güncel Skor Bilgileri İle Eş zamanlama

Player Oyun Başlama ve Ölme Bilgilerini Eş zamanlama

En Yüksek Skoru Kodlama ve En üste yerleştirme

Yeni Skorlar ile Test Etme

Eski Skorları Sıralama ve aşağıda gösterme

Başlangıç Sahnesini/Haritasını Test Etmek

En Yüksek Skoru Doğru bir şekilde eklemek

Player’ın Kendi ismini sisteme Girebilmesi

Skor Yazısının Rengini Değiştirme

Skorun Oluşturulması ve Mathf.PingPong ve Color Kullanarak Yanıp Sönmesi

Skor Scriptinin Test Edilmesi

Oyun ID’lerinin İzlenmesi ve Duplike dataların engellenmesi.

IphoneKeyboard Sınıfı ile Android Kullanıcı Girişlerinin alınması

Oyunun Donması ya da aniden sonlanması durumlarına karşı PlayerPrefs ile dataların kaydedilmesi.

Oyun Puan/Skor Sisteminin Test edilmesi ve kodlamanın bitirilmesi

Ekrana İlk Puan/Skor’un Yazdırılması

Vectro2 Kullanımı ve Text kontrollerinin Ekrana Ölçeklendirilmesi

Location Sınıfımız ile yazıların otomatik olarak yerleştirilmesi

Yazı Biçimlerinin Oluşturulması

Tüm Yazıların diziler ve döngüler ile Ekrana yazdırılması

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme: Aydınlatma ve lightmapping

Gerçek Zamanlı Işıklar ve Gölgelendirme

Unity ile LightMapping Nasıl Yapılır.

Light Map ve Normal Maps’i Birleştirme.

LightMapping UV Yapmayı Anlamak.

Özelleştirilmiş LightMapping Yapmak

Işıklar ile Efektler Oluşturma.

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi:  Oyun Mantığını Oluşturmak

Başlangıç Sahnesi ve Yazdığımız Scriptleri incelemek.

Script Yazmaya Başlamak için Tasarım Dokümanlarını Gözden Geçirmek.

Zamanlayıcıyı Programlamak ve Geriye Sayımı Update Fonksiyonuna tutturmak.

GET Fonksiyonu kullanarak Diğer Scriptlerin Değişkenlerimize Ulaşabilmesi.

Başlangıç Ekranını Scriptlerinin Yazılması.

Başlangıç Ekranını Görünür/Görünmez Yapma.

WonRound Fonksiyonunun Yazmaya Başlama.

Yield Fonksiyonu ile Scriptin Çalışmasını Geçiçi Olarak durdurma.

EnemyKilled Fonksiyonunu Yazma Veri Kontrolünü Sağlama.

Oyun Durduğunda, Tüm Oyun Bilgilerini Kaydetme.

GameOver Fonksiyonunu Yazma, Diğer Oyun Haritasını Yükleme.

Reset Fonksiyonu ve Oyunu Yeniden Başlatma.

Player’ı Yürütme Hareket Ettirme.

Oyun Başlarken Player’ın Waypointler kullanarak Rastgele Başlaması.

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme: Düşman Yapay Zekâsı

Oyun Haritamız Üzerinde Düşmanları Hareket ettirme Probleminin Çözümü.

Hareket Noktası Fikirleri, Kavramlar ve Uygulama.

Başlangıç Noktaları Oluşturma ve Unity Prefab Yapma.

Katman Maskeleri İle Yakındaki Nesneleri Filtrelemek.

Nesnelerin Birbirine Olan Uzaklıklarını Bulmak.

Düşman Görüş Alanları Katman Maskeleri ile Ayarlamak.

Sonsuz Döngülere Düşmeden Bilgi Geçişlerini Sağlamak.

Player’in Yol Noktalarını Generic Listeler ile alması.

Geriye Sayımı Durdurma.

Güncelleme Listelerinin Şartlı Kontrolünü Sağlama.

Başlangıç Noktaları için Kontrol Scriptini Oluşturma.

Sahnedeki En Yakın Noktayı Bulma.

Rastgele Yürüme Noktalarını Bulma.

Yeni Düşman İçin Spawner Scriptinin Yazılması.

Spawn Kontrolcüsü ile Düşmanların Rastgele Ortaya Çıkması.

Spawn Olacak Düşman Sayısının kontrol edilmesi.

Basit bir Düşman Script Oluşturma ve WayPointlerin Kullanımı.

Smooth Damp Metodu ile Hareket ettirme.

Sonraki Waypoint noktasına Ne zaman Gideceğine Karar vermek.

Rotate Towards ve Look Rotation kullanarak Düşmanları Sağa,Sola Döndürmek.

Yeni Bir Fonksiyona Kendi Kodumuzu Refaktör Etmek.

Düşman Karakterler için Player’in Konumunu Sürekli Güncellemek.

Waypointler için Sonsuz Döngü Fonksiyonlarını Güncellemek.

Düşman Yapay Zekayı Hareket ettirmek için Basit Finite State Machine Yazmak.

Switch Kullanarak Enemy State Çalıştırmak.

Animasyon Geçişlerini Kontrol Etmrk İçin Yeni Bir Fonksiyon Yazmak.

Düşman Yapay Zekaya Uzaklık/Mesafe Bilgisi Kontrolünü Eklemek.

Başlangıç Durumunda Düşman Yapay Zekayı İleri Hareket Ettirmek.

Düşman Animasyonlarını Oyuna Aktarma.

Düşman Prefab’ını Yeni Animasyonlarla Güncelleme.

Düşman Animasyonlarını Kodlama ile Değiştirme.

Transition Fonksiyonumuzda Saldırı Kararını verme Kodlama.

Düşman Yok Edildiğinde Spawn Kontrolcüsüne bunun bildirilmesi.

Düşman Yapay Zekasının Hareket Hızını Kontrol etme ve Değiştirme.

Kodlarımızı Daha okunabilir ve kullanıcı Dostu haline Getirmek.

Düşman Yapay Zekasını Test Etme ve Avlama.

Düşman Hareketlerini, Daha Gerçekçi Yapma.

Düşmana Collider ekleme ve Çapışma Testi.

Player Vurulması veya Saldırı Testi.

Oyunda Diğer Bildirimlerin Test Edilmesi Yazılması.

Oyun Duraklatıldığında Diğer Animasyonlarında Duraklatılması.

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi: Karakter Kodlama

Karakteri İmport Etme Ve Animasyonları Ayarlama
Karakter Animasyonlarını Script Yardımı İle Düzenleme ve Kontrol etme.
Sol Joystick Pozisyon bilgilerini alma Kodlama.
Joystick konumuna dayalı animasyonlar Crossfading.
Karakter Hareket Animasyonlarını Kodlama.
GUI Bildirimlerini Dinleme Alma.
Katmanlar Üzerine Animasyonlarımızı Ekleme Ve Karıştırma.
Geçişler Ve Diğer Animasyonları Oynatmak.
Animasyonları Dondurma Bekletme.
Karakter Vurulunca Tüm Animasyonları Durdurmak.

Unity ile Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi : Ses Efektleri

Saldırı Tüfeğine Ses Ekleme.
Pompalı Tüfeğe Ses Ekleme.
Karakter Adımlarına Ses Ekleme.
Karakter Yaralanınca Ses Efekti Ekleme.
Düşman Karakterlere Ses Efekti Ekleme.
Müzik Çalar Yapma. Arka Planda Müzik Çalma.