Yazılım Uzmanlığı Eğitimi (MCSD)

Yazılım Uzmanlığı Eğitimi (MCSD)

Yazılım Uzmanlığı Eğitimi (MCSD)

Yazılım Uzmanlığı Eğitimi (Microsoft Certified Solution Developer-MCSD)

Tarih:
Sorunuz
Süre:
200 Saat
Gün:
Hafta İçi-Hafta Sonu
Yer: 
Uslu Akademi
Saat:
09:00-13:00 Hafta İçi
Ücret:
Sorunuz  ₺
Ön koşul: Yok

Yazılım Uzmanlığı Eğitimi Hakkında

Yazılım Uzmanlığı, .NET platformunda C# dili ile geliştirme yapmak isteyen kişiler için hazırlanmış içeriğe sahip bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı boyunca C# ve .NET in her bir konusu detaylı bir şekilde ele alınarak katılımcılara aktarılmaktadır. Bu eğitim programı (.NET) dışında herhangi bir yazılım geliştirme ortamında yazılım geliştirmiş yada yazılım geliştirmeye yeni başlayan kişilerin .NET ve C#''ı hızlı ve etkin bir şekilde öğrenmeleri amacıyla düzenlemektedir. C# dili kullanılarak (.NET)' in bütün alanlarını kapsayan ender eğitim programlarından biridir. Eğitim Visual Studio (.NET 2015) ve SQL Server 2014 üzerinden yapılmaktadır.

Eğitimin Hedeflediği Uluslararası Geçerliliği olan Sertifika Programları

 • MTA (Microsoft Technology Associate) : Software Development Fundamentals
 • MTA (Microsoft Technology Associate) : Windows Development Fundamentals
 • MTA (Microsoft Technology Associate) : Web Development Fundamentals,
 • MTA (Microsoft Technology Associate) : .NET Fundamentals
 • MTA (Microsoft Technology Associate) : Database Fundamentals
 • MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) : Windows Store Apps
 • MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) : Web Applications

Ayrıca eğitim bitiminde başarılı olan katılımcılara Uslu Akademi Başarı Belgesi verilmektedir.

Yazılım Uzmanlığı Eğitimi (Microsoft Certified Solution Developer-MCSD) Eğitim İçeriği

Temel C# Konuları

Microsoft .Net Ekosistemi, CLR, FCL, CTS, IL ve .net Framework’ü meydana getiren diğer teknolojiler bu modülün başlangıcında anlatılacaktır. Ayrıca alternatif uygulama geliştirme ortamları ve .net platformunun bu platformlara karşı üstün ve zayıf yanları ile genel çerçevenin anlaşılması sağlanacaktır. Microsoft Visual Studio ile çalışmak, yüzer panel, solution, project yapılarını anlamak ve bir uygulamayı derleyebilmek gibi temel konuların ardından Microsoft C# dilinin temelleri bu başlık altında anlatılacaktır. C# dilinin söz dizimi, değişkenler, değişken isimlendirme standart ve kuralları, veri tipleri, operatörler, akış yönetimi, temel algoritmalar, koşul yapıları, döngüler,  fonksiyonlar, fonksiyonları aşırı yükleme gibi konular her bir konuda hazırlanacak örnek uygulamalarla katılımcılara aktarılacaktır.

İleri C# Konuları

Tamamen nesneye yönelimli bir programlama dili olan C# dilindeki nesne yapısı, sınıflar, yapıcı metotlar, kalıtım, soyutlama, interface, özet sınıflar, soyut metotlar, çok biçimlilik gibi kavramlar bu başlığın altında anlatılacaktır. Bunların yani sıra istisna yönetimi, delegate, event, gibi C# dilini güçlü kılan yapılara ek olarak sadece C# diline özgü Linq (Language Integrated Query), lambda ifadeleri, anonim tipler, şablon metotlar ve tipler (generic types), koleksiyon yapıları, tipleri aşırı yükleme gibi konular örneklerle incelenecektir.

Yazılım Uzmanlığı Eğitimi (Microsoft Certified Solution Developer-MCSD) ;Temel ve ileri C# konuları kapsamında tamamı belirli senaryoları içeren 100’ün  üzerinde çalışır uygulama neden-sonuç ilişkisi üzerinde tartışılarak sınıf ortamında hazırlanacaktır.

SQL Server Programlama

Modül kapsamında Temel veri tabanı kavramları, piyasada kullanılan veri tabanı yönetim sistemleri ve bu sistemden beklentiler (ACID), SQL Server kurulumu ve kullanıcı yetkilendirme yapısı, veri tabanı oluşturmak, schema, tablo, view, table valued function, common table expressions, alt sorgular, cursor kullanarak satır bazlı işlemler, ranking ve windowing fonksiyonları, stored procedure, trigger, transaction ve istisna yönetimi gibi programlama ile ilgili kavramların yanı sıra; indeks oluşturma, yedekleme, recovery seçenekleri, afet anında belirli bir zamana geri dönüş gibi yönetimsel konular da anlatılacaktır.

Derslerde kurgulanan projelere ait veri tabanı şemaları tüm gerekli ilişkileri ile birlikte adım adım oluşturulacaktır. Bunun yanında SQL dili ile; içerisinde 2 yıllık veri bulunan gerçekçi bir şirket veri tabanında belirli durum analizleri yapılıp, gerçek hayat senaryolarını içeren raporlar alınacak, SQL’in tüm detayları alıştırmalarla anlatılacaktır.

WPF ile Masaüstü Uygulama Geliştirme

Modül kapsamında Windows Form ve WPF uygulamaları arasındaki farklardan ve WPF yeniliklerden bahsedilerek başlanacaktır. WPF ile birlikte gelen XAML, taşıyıcı kontroller, görsel kontroller, veri bağlama, olay yönelimli programlama gibi konular hazırlanacak küçük oyun ve uygulamalarla katılımcılara aktarılacaktır.

Veri tabanı temelli belirli bir kurgu içeren kurumsal bir masaüstü uygulaması sınıf ortamında geliştirilecek ve gerçek hayat durumları göz önünde bulundurularak bir deployment stratejisi oluşturulacaktır.

ASP.NET ve MVC Framework

Microsoft’un .Net alanındaki en güçlü kalelerinden biri olan ASP.Net teknolojisi ve son zamanlarda sektör standardı haline gelen MVC tasarım deseni kurs kapsamında anlatılacaktır. Modül başlangıcında HTML, CSS gibi olmazsa olmaz temel web konulardan bahsedilecektir.

ASP.NET in temellerinden olan http haberleşmesi, request, response nesnelerinden sonra session, cookie, hidden field, query string gibi durum yönetimi stratejileri anlatılacaktır.

Controller, model, view, partial ve layout viewler, url routing, action filter kullanmak, html helper yapıları ile çalışmak, ajax ile kısmı güncellemeler yapmak ve hazırlanan asp.net mvc uygulamasını işletim ortamında çalışacak şekilde yayınlamak modül kapsamında işlenecek konulardır.

Veri tabanına dayanan bir web uygulamasında bulunabilecek 20 ayrı veri listeleme veya veri girişi senaryosu içeren bir proje geliştirilecektir. Ek olarak işlevsel ve gerçek hayat senaryolarını içeren kurumsal bir web uygulaması başından sonuna sınıf ortamında oluşturulacaktır. Görsel tasarımı hazırlanmış bir tema web uygulamasına giydirilecek, veri tabanı ve veriye erişim yapıları hazırlanarak programlanabilir kısımları oluşturulacaktır.

Veritabanı Erişimi ve Entity Framework

Hazırlanılan web veya masaüstü uygulamalarından veri tabanına erişmek için gerekli olan bilgiler bu kısımda ele alınacaktır. Öncelikle ADO.NET teknolojisinin altında .net framework 1.0 sürümünden beri bulunan bağlantılı katman incelenip veri tabanı temelli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Connection ve Command yapılarından bahsedilecektir.

ORM mantığı ise Microsoft Entity Framework altyapısı ile anlatılacaktır. Database first, model first ve codefirst yaklaşımları, temel CRUID işlemleri, stored procedure ve functionlara erişmek, kompleks tiplerle çalışmak gibi konular anlatılarak veri tabanı temelli uygulamalar geliştirilecektir.

Web Servisler ve WCF Giriş

Günümüzde platformların çeşitlenmesi, özellikle son kullanıcı noktasında çok farklı cihaz ve işletim sistemlerinin kullanılmaya başlanması ile dağıtık uygulama geliştirme, veri ve operasyonları paylaşma noktasında servis yönelimli mimari son derece önemli bir hale gelmiştir. Modül kapsamında ASP.NET WEB API ile bir web servisleri oluşturulacak farklı platformlardan bu servise erişim sağlanacaktır. Bununla birlikte WCF web servisleri ile kıyas edilerek incelecek ve WCF servis altyapısına giriş yapılacaktır.

Neden Bu Eğitimi Almalısınız?

Yazılım Uzmanlığı Eğitimi (Microsoft Certified Solution Developer-MCSD) Eğitim sonunda ilgili Microsoft sınavlardan başarılı olanlar, uluslararası geçerliliği olan sertifikalara (MTA, MCSD) sahip olacaktır. MCSD Yazılım Uzmanlığı Eğitimini bitirenler rahatlıkla herhangi bir yazılım firmasında, banka ve kamu kurumlarında .NET ve C# kullanarak yazılım geliştirme pozisyonlarında iş bulabilirler. Bu programdan mezun olanlar yazılım uzmanı, yazılım geliştirici, analist yazılım uzmanı, veritabanı programcısı, .net yazılım uzmanı, web yazılım geliştirme uzmanı, masaüstü yazılım geliştirme uzmanı gibi pozisyonlarda çalışabilirler.

Önemli Notlar

 • Program ücretlerine KDV dâhil değildir.
 • Genel katılıma açık programların açılması için yeterli kontenjanın sağlanması gerekmektedir.
 • Kontenjan sağlanamadığı durumlarda Uslu Akademi programı açmama hakkını saklı tutar.
 • Uslu Akademi, duyurulmuş programların tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programa kayıt olmuş kişiler bu değişikliklerden haberdar edilir.